Mănăstirea Secu, județul Neamț

Restaurare muzeu, resturare paraclis Adormirea Maicii Domnului și amenajare curte interioară.